Splošni pogoji poslovanja

Vaša uporaba spletnega mesta, vključno s prijavo na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji).

Holistični Inštitut Harmonija si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

1.SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE NA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH IN TERAPIJAH

Prijava na seminarje in delavnice

Prijava je mogoča preko prijavnega obrazca na spletni strani ali po telefonu (030 414 474) ali preko elektronske pošte (gustinpetra@institutharmonija.org).  Pred prijavo obvezno preberite splošne pogoje poslovanja. S prijavo se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja. Prijava je potrjena šele s plačilom.

Izvedba seminarjev in delavnic

Seminar oziroma delavnica se izvede ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev, kar je pogoj za izvedbo vsakega seminarja oziroma delavnice. Holistični Inštitut Harmonija  si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe seminarja zaradi premajhnega števila prijavljenih, zaradi odpovedi udeležencev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja). Posamezni  seminar ali delavnica se izvede pod pogojem, da se prijavi najmanj deset oseb. V primeru, da se na posamezni seminar ali delavnico prijavi manj kot deset oseb, se seminar ali delavnica  ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred izvedbo po elektronski pošti obvesti vse osebe, ki so nanj prijavljene ter se jim v roku nadaljnjih 15 dni vrne plačano kotizacijo.

Seminarji in delavnice potekajo v slovenskem jeziku, razen v izjemnih primerih, ko  je delavnica ali seminar namenjen angleško govorečim osebam. Holistični Inštitut Harmonija si pridržuje pravico do spremembe datumov ali lokacije izvedbe seminarja ali delavnice, o čemer bo obvestil  osebe, ki so se nanj prijavile, najmanj dva dneva vnaprej. Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci usposabljanj so zaščitena avtorska dela. Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj Holistični Inštitut Harmonija ne odgovarja.

Odpoved udeležbe na izobraževalnih programih

Odpoved prijave na seminar  ali delavnico je možen le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov gustipetra@institutharmonija.org. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Prijavitelj ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku na katerega se je prijavil do tri dni pred dogodkom. Stroški odpovedi so naslednji:

  • do 7 delovnih dni pred dogodkom – ni stroškov
  • do 5 delovnih dni pred dogodkom – stroški znašajo 30% cene kotizacije za dogodek
  • do 3 delovnih dni pred dogodkom – stroški znašajo  50% cene kotizacije za dogodek

V takšnem primeru se prijavitelju vrne plačana kotizacija ali preostali procent plačane kotizacije v roku 15 dni od prejema odpovedi. V primeru, da se oseba prijavi na seminar ali delavnico manj kot 3 delovne dni pred predvidenim datumom izvedbe seminarja ali delavnice, odpoved ni možna.

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred dnevom dogodka. Ne glede na zgornje določbe bo Holistični Inštitut Harmonija poskušal reševati odpoved seminarja ali delavnice v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

 

Prijava na terapije

Prijava je mogoča preko obrazca na spletni strani ali po telefonu (030 414 474) ali preko elektronske pošte (gustinpetra@institutharmonija.org).  Pred prijavo obvezno preberite spološne pogoje poslovanja. S prijavo se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Kotizacija za terapevtske storitve

Uporabnik storitev poravna kotizacijo najkasneje do 2 dneva pred terapijo, po prejemu predračuna, ki ga ponudnik pošlje po elektronski pošti, če želi, da se terapija izvede ob dogovorjenem datumu. V primeru, da uporabnik ne poravna kotizacije v tem roku, ponudnik ne jamči za izvedbo storitve ob dogovorjenem datumu in si pridržuje pravico, da prestavi izvedbo storitve na drug datum.

Odpoved terapevtske storitve

Uporabnik mora pisno obvestiti ponudnika  na elektronski naslov gustinpetra@institutharmonija.org najkasneje do 2 dneva pred izvedbo terapije. V tem primeru se kotizacija prenese na naslednji dogovorjeni termin za terapijo, če se ponudnik in uporabnik dogovorita za naslednji termin,  ali se v celoti povrne v roku 15 dni od dneva odpovedi, če uporabnik ne želi naslednjega termina terapije. V nasprotnem primeru bo ponudnik obdržal kotizacijo v celoti zaradi nastalih stroškov poslovanja.

 

  1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vsi izobraževalni programi in vse storitve hipnoterapije, ki jih izvaja Holistični Inštitut Harmonija, so namenjeni čustveno in duševno stabilnim osebam, ki si želijo izboljšati kakovost svojega življenja .

Osebam, ki so čustveno nestabilne, ali imajo duševne motnje, se udeležba odsvetuje.  Ponudnik se ne ukvarja z zdravljenjem psihičnih bolezni. Takim osebam se svetuje, da poiščejo pomoč  zdravnika, ki je strokovno usposobljen za zdravljenje psihičnih bolezni in sprejmejo  način zdravljenja, ki jim ga le-ta priporoča.

Uporabnik se ob prijavi na vse aktivnosti ponudnika  strinja in jamči, da v celoti sprejema odgovornost za udeležbo, da je udeležba prostovoljna ter jamči, da ni bil zdravljen za psihično ali duševno boleznijo. Prav tako jamči, da razume in dojema vse aktivnosti in nasvete kot podporo k bolj kakovostnemu načinu življenja.

Če se uporabnik udeleži katerekoli aktivnosti ponudnika, pri kateri ob svoji prijavi jamči, da ni bil zdravljen za psihično ali duševno boleznijo, a se ob udeležbi pokažejo vidna znamenja čustvene nestabilnosti, ki jih opazijo tudi drugi udeleženci, mu bo ponudnik priporočil prekinitev udeležbe in obisk pri strokovnjaku. Uporabnik v tem primeru nosi popolno odgovornost za morebitne posledice na svoje počutje, saj ni upošteval splošnih pogojev in priporočil s strani ponudnika.

Uporabnik prav tako nosi popolno odgovornost za posledice hkratne uporabe aktivnosti ponudnika in aktivnosti tretjih oseb, ki nudijo druge tehnike ali metode za osebnostno rast.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale uporabniku ali tretjim osebam zaradi neodgovornega upoštevanja nasvetov ali neodgovornega obiska aktivnosti v smislu neupoštevanja splošnih pogojev s te strani.

Splošni pogoji so bili nazadnje posodobljeni 25.9.2018