Spletni Tečaj Šrimad Bhagavatama

 

Šrimad Bhagavatam je samo srce bhakti yoge, saj vsebuje vse filozofske zaključke Ved in hkrati podarja premo, čisto ljubezen do Boga.  V tem tematskem tečaju Šrimad Bhagavatama boste našli neverjetne zgodbe in življenske lekcije, ki so namenjene prav nam, praktikantom bhakti joge. Na duhovni poti je veliko izzivov in ovir, ki včasih izgledajo nepremagljive. V tem tečaju boste spoznali, da je Šrimad Bhagavatam naš največji prijatelj, saj nam korak za korakom pomaga, da se očistimo neželjenih lastnosti in si pridobimo čvrsto, neomajno zaupanje v Krišno. Spoznali boste samo bistvo vsakega speva Šrimad Bhagavatama in kako se teme sistematično nadgrajujejo.  Ob rednem in pozornem poslušanju Šrimad Bhagavatama se lahko popolnoma očistimo vseh neželjenih lastnosti in postopoma pridemo do končnega cilja – Krišne, Vsevišnje Božanske Osebnosti.

V tem tečaju, ki poteka 10 tednov, si boste korak za korakom ogledali, katere so neželjene lastnosti na duhovni poti, kako nas ovirajo, in kako jih odstranimo. Videli boste, kako nam pozorno poslušanje in branje postopoma očiščuje srce in nas pripravlja na srečanje s Krišno. Še več, redno branje Šrimad Bhagavatama obudi navezanost na Krišno in na čisto vdano služenje. Glavne teme posameznih spevov so sledeče:

1. spev – Kvalifikacije poslušalca in predavatelja
Ta spev razkriva kakšne lastnosti si moramo pridobiti, da bi lahko čim bolj napredovali v bhakti jogi. Hkrati tudi razlag,a kakšne lastnosti mora imeti duhovni učitelj

2. spev – Sadhana – duhovna praksa
V tem spevu boste izvedeli, kaj naj bo naša sadhana – duhovna praksa, ki nas bo pripeljala do najvišjega cilja. Poslušati moramo o Krišni, toda kako in kaj točno, še posebej, ko smo čisto na začetku?

3. spev – Spodbija sankhyo (znanstveno mentaliteto)
Tu se Šrimad Bhagavatam šele pravzaprav začne. Darilo tega speva je, da nam pomaga uvideti, da je materialna sreča varljiva in da ta svet ni namenjen za naš užitek. Po drugi strani nam pokaže z zgodbami pozitivne primere, kako lahko svoje materialne želje vključimo v službo Krišne in jih tako očistimo.

4. spev – Spodbija karma mimamso (uživanje “po Vedsko”)
Ta spev nam nazorno pokaže, da tudi uživanje “po Vedsko” prinese težave in trpljenje. Postali smo bhakte, sedaj služimo Krišno, a še vedno želimo nekaj zase, in zato delamo razne rituale in obrede v upanju, da bomo tako dosegli srečo v tem svetu. Skozi neverjetne zgodbe lahko vidimo, kako nam ta mentaliteta prinese same težave, in zakaj.

5. spev – Spodbija advaita jnano (lažno odvojenost)
Sedaj smo se prepričali, da materialno uživanje res ne prinaša sreče in zato se želimo čisto odvezati od tega sveta. Ampak, pozor! To je prav tako nevarno, saj se ne moremo na silo odvezati, dokler smo še navezani na materialno srečo. Ta spev nas uči, kako se pravilno situiramo v tem svetu glede na našo stopnjo navezanosti ali odvojenosti.

6. spev – Razkriva neodvisno naravo bhakti
Ta spev slavi čisto bhakti in nam pokaže vso njeno slavo. Čista bhakti je največje darilo, ki ga lahko dobimo. Mešana bhakti, to je praksa bhakti, ki ima nečiste primesi, je izvor mnogih težav in ovir na duhovni poti, zato se ne smemo zadovoljiti z njo.

7. spev – Razkriva, kako lahko dobimo bhakti
Sedaj smo si zaželeli, da bi dobili čisto bhakti. A kako jo lahko dobimo? Ta spev nam razkriva dva načina, kako lahko dobimo čisto bhakti.

8. spev – Razkriva šaranagati – predanost Vsevišnjemu Gospodu
Bhakti se res začne s predajo Vsevišnjemu Gospodu. V tem spevu bomo spoznali tri vrste predaje Krišni, in katera od njih je najboljša.

9. spev – Razkriva odnose, ki jih ima Vsevisnji Gospod s predanimi bhaktami v tem svetu
Ta spev nam prinese veliko olajšanje, saj skozi neverjetne zgodbe kaže, da Gospod ščiti svoje bhakte, tudi, če jim spodleti, in naredijo velike napake na svoji duhovni poti. Skozi zbirko škandaloznih zgodb boste spoznali, da se na tej poti lahko spotaknemo in celo pademo, a Krišna bo vedno zaščitil bhakto, ki še naprej išče Njegovo zavetje.

10. spev – Razkriva Krišno in Njegove odnose z bhaktami v duhovnem svetu
Ta spev razkriva ljubezen bhakt v duhovnem svetu in milino njihovih odnosov s Krišno. To je naš cilj, ki ga lahko dosežemo, če sledimo naukom iz Šrimad Bhagavatama in jih uporabimo v naši vsakdanji praksi.

Ta spletni tečaj je primeren za tiste bhakte, ki že imajo osnovno znanje Bhagavad gite in filozofije bhakti joge.

Ta spletni tečaj lahko začnete kadarkoli in ga samostojno opravite. Na spletni platformi boste našli vse učno gradivo. Po registraciji si boste ustvarili študentski profil in takoj vstopili v svojo spletno učilnico. Tam boste našli gradivo za prvi teden. Vsakih sedem dni boste dobili dostop do gradiva za naslednji spev. Celotni tečaj traja 10 tednov. Dostop do gradiva boste imeli do izteka tega obdobja.
Vsi, ki boste opravil svoje študijske obveznosti (domače naloge in kolokvije), boste prejeli certifikat o opravljenem tečaju.

Pri prijavi izberite prostovoljni prispevek, ki ga želite nakazati.
Prispevke nakažete na bančni račun Holističnega Inštituta Harmonija:
SI56 6100 0001 5049 218 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
Koda namena je CHAR.

Vaša prijava bo potrjena po nakazilu prostovoljnega prispevka.